/**
  * APIS Systemy Informatyczne
  * 
  * @package...: Software
  * @version...: $Id$
  * @author....: Jarosław Żbikowski
  * @copyright.: ©2015 by j.zbikowski@apis.com.pl
  */
 
 class Apis extends Software {
 	
 	// Profil działalności
 	public $profile = ' 
 		Oprogramowanie wspierające działalność przedsiębiorstw 
 		handlowych, produkcyjnych i gastronomicznych.
 	';

 	// Wiedza i umiejętności
 	public $knowledge = array (

 		// Języki programowania
 		'lang'		=> 'PHP, JavaScript, ExtJs, Delphi, Python',

 		// Dialekty SQL
 		'db'		=> 'MS-SQL, MySQL, PostgreSQL, Oracle',

 		// Systemy operacyjne
 		'os'		=> 'Windows, Linux',

 		// Systemy kontroli wersji
 		'vc'		=> 'SVN, GIT'
 	);
 }